СОРМД - Студентско общество за развитие на междуетническия диалог
Начало | За нас | Изпълнени проекти

 

Терни Зор/Младежка сила – подкрепа за млади роми 2

срок: октомври 2013 - октомври 2015

По проекта се осигурява подкрепа за две години за следните дейности:

1) частни уроци за кандидатстудентски изпити, съветване относно висшите учебни заведения в страната  и финансова помощ на роми, които имат потенциал да бъдат приети в университет;

2) съветване и не-финансова подкрепа на студенти, за да се подпомогне тяхното завършване;

3) подкрепа при записване в магистърски и докторски програми на ограничен брой завършили бакалаври.

Финансиран от Тръст за социална алтернатива


 

Проект: “TERNI ZOR / „МЛАДЕЖКА СИЛА”. Комплексна подкрепа на ромски младежи за равен достъп до висше образование”

Времетраене: 9 май 2011 – 9 май 2013

Донор: Фондация „Америка за България”

В рамките на двугодишния проект“TERNI ZOR / „МЛАДЕЖКА СИЛА”. Комплексна подкрепа на ромски младежи за равен достъп до висше образование” Дружество за изследване на малцинствата Студии Романи” и Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” работиха съвместно в подкрепа на 40 ученици и младежи от ромски произход, които получиха интензивна и сериозна подготовка за кандидатстване във висши учебни заведения, както и на настоящи и бъдещи докторанти, от които 5 вече работят успешно по дисертациите си (4 в България и един в чужбина) и 3 които са подготвени да кандидатстват за докторантури по специалности, които ще допринесат за по-доброто разбиране на ромите в България. 

В рамките на проекта бе предоставена финансова подкрепа на 40 подбрани кандидат-студенти, за да могат да си позволят частни уроци и подготвителни курсове за матурите и приемните изпити във ВУЗ. Освен това екипа на проекта работи по мотивирането на родителите, както и индивидуална работа със кандидат-студентите за избор на подходящи университети и специалности. Екипът на проекта подпомага кандидатите през целия период на подготовка, избор на университет и специалност, подаване на документи, явяване на изпити, класиране и записване в университет. 30 от успешно приетите участници в програмата получиха стипендии, които покриват таксите за кандидатстване, таксите за изпити и таксата за първата академична година. Докторантите роми, от друга страна, имаха възможност да се възползват от менторство и подкрепа при подготовката им за изпити и при подготовката на техните дисертации.

По реализацията на целите на проекта бяха включени над 20 тесни специалисти, които подготвяха младежите, а резултатите са повече от успешни – 75% от подготвяните кандидат –студенти бяха приети в държавни университети, специалности като: Информационни технологии, Международни отношения, Връзки с обществеността, Журналистика, Информационна сигурност, унгарска филология, балканистика, Индустриален мениджмънт, Здравен мениджмънт, Акушерство, Ударни инструменти, Строителство и Архитектура, Народна хореография, Педагогика и др.

Статистика по двугодишен проект за подготвените 40 кандидат-студенти от ромски произход и резултати:

По пол подготвяни:
23 момичета и 17 момчета

По предмет подготвяни:
Музика и специален музикален предмет: 8 кандидат-студента
Български език и литература: 5 кандидат-студента
Математика: 3 кандидат-студента
История: 4 кандидат-студента
География: 3
Етика и право: 10 кандидат-студента
Изкуства /Театър и хореография/ - 2 кандидат-студента
Химия – 1 кандидат-студент
Английски език: 2 кандидати
Руски език: 1 кандидат
Биология/ 1 кандидат-студент

По пол приети:
16 момичета и 14 момчета

По университети приети:
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – 5 студента
Медицински университет – София, - 8 студента
ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград – 2 студенти
Национална Музикална Академия – 2 студенти
БУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Бургас – 4 студента
ВТУ”Св.Св. Кирил и методи” – гр. Велико Търново – 2 студента
УНИБИТ, гр. София – 1 студент
Икономически университет – Варна – 1 студент
ШУ, гр. Шумен – 1 студент
Военен университет, гр. В.Търново – 1 студент
АМТИИ, гр. Пловдив – 1 студент
Университет по архитектура, строителство и геодезия– 1 студент
Висше строително училище „Любен Каравелов”, гр. София – 1 студент

По сфери на обучение:
Изкуства - 6 студента
Здравни специалности: 8 студента
Информационни технологии и маркетинг: 5
Педагогика: 1
Филологии: 2
PR и Журналистика: 2
Туризъм: 2
История: 1
Международни отношения: 1
Архитектура: 2

По населени места:
От малки населени места: 22 кандидат-студента
От области градове: 7 кандидат-студента
От София: 11 кандидат-студента

По години:
Под 20 годишни: 29 кандидат-студента
Над 20 годишни: 11 кандидат-студента 

Тръст за социална алтернатива

Благодарни сме за подкрепата на:
Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.
© 2014 - 2024 СОРМД, Уеб дизайн Informano
X
Имаш въпрос?
Задай своя въпрос тук
Име*

Имейл*

Телефон
Вашият въпрос*
Моля, попълнете символите СОРМД - Студентско общество за развитие на междуетническия диалог :
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!