СОРМД - Студентско общество за развитие на междуетническия диалог
Начало | Актуално | Инициативи

 

 

 


 

                                 

 

Фондация „Център - Надя” и Национална мрежа на здравните медиатори

в сътрудничество с

Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” и Проект „Права на човека”

 

ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ:
21 септември 2015 г.

  Изисквания и условия към кандидатите:
- да са завършили средното си образование;

  • да са студенти;

  • да им предстой дипломиране в специалности в сферата на изкуствата;

  •  

    да са бенефициенти на Фондация „СОРМД”;

  • да присъстват на задължително тридневно обучение в началото на месец октомври 2015;

  • при сключен договор за реализация на аудио-визуален продукт да спазват сроковете и условията на договора с краен срок 20 ноември 2015;

Какво?

Организациите включени в проекта Ви предлагат незабравимо преживяване, обучение и опит в сферата на аудиовизуалните изкуства, чрез създаване на аудио-визуални продукти – послания свързани с домашното насилие.

Защо? 

Фондация „Център Надя” и Национална мрежа на здравните медиатори изпълняват проект „Никой не е защитен от домашното насилие – информационна кампания” в рамките, на който е предвидено включване на студенти и младежи роми чрез обучение за превенция на този вид насилие. Аудиовизуалните продукти изготвени от Вас ще бъдат използвани за информационна кампания сред ромската общност в България и здравните медиатори – роми.

Къде?

Задължителното обучение ще се проведе в рамките на 3 дни на българското черноморие през началото на октомври 2015. На обучението ще придобиете допълнителни и строго специфични познания свързани с развитието на вашите аудио – визуални продукти и начина на представяне на темата „Домашно насилие” в медийното пространство досега. Вашите аудио-визуални продукти трябва да бъдат реализирани до 20 ноември 2015 г.

Кой?

Вие ще сте активната част от проекта, като организациите ще отговарят за логистичното обезпечаване на дейностите.

Как?

Подайте до 21 септември 2015 г. подписана от вас формата за заявка за участие на е-маил:

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени в рамките на 10 работни дни.  

 

Формулярът може да изтеглите оттук

  

Лице за контакт и информация:

Мая Стелиянова

Фондация „СОРМД”

Ул. „Лавеле” 16, ет. 4, офис 403

Електронна поща:

steliyanova_ssdid@abv.bg

Мобилен телефон: 0877 131 172
 


За музиката на града, за хората и общите духовни пътеки.

 

Фондация "Студентско общество за развитие на междуетническия диалог" Ви кани на една визуална рефлексия върху градската култура, местата, хората, чувствата ... и живота.

Мозайка от музика и поезия на живо - дискусия с героите и авторите на филма.

Филмът е създаден с финансовата подкрепа на Софийска община, Столична програма „Култура“. Организатори: Фондация СОРМД, Културен Център G8 и Кота плюс.

 

 Прожекции: 

на 08.06. от 19:30 часа, в кино Г8, на ул."Гладстон" № 8

на 12.06. от 20:00 часа, в кино Г8, на ул."Гладстон" № 8

.

Цена на билета - 5 лв.