СОРМД - Студентско общество за развитие на междуетническия диалог
Актуално
Инициативи
Стипендиантски програми
Начало | Актуално | Стипендиантски програми

 

 

 

Стипендиантските програми на РОФ са отворени!

Срокът за кандидатстване за стипендии на студенти от ромски произход по програма РМУСП е 11.05.2015г. за България.


 

Разговорни групи по чужди езици – всеки делничен ден от 14 до 16 ч.


Екипът на МИКЦ Витоша кани всички млади хора на възраст 15-29 години да се запишат за безплатните групи по разговорни чужди езици, които се провеждат всеки делничен ден от 14 до 16 ч. в МИКЦ Витоша.


Нови възможности от Централен европейски университет

 


Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица. 
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
Максимален размер на субсидията - до 20 000 лева.

 

 


 

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

 

 


Фондация „Радостина Константинова” обявява конкурс
за стажант в „Ню Йорк Таймс Интернешънъл”

Срокът за подаване на документи изтича на 20 март 2015 г., кандидатите трябва да имат интерес към разследващата журналистика 

Фондация „Радостина Константинова” обявява конкурс за млади журналисти за едномесечен стаж в бюрото на „Ню Йорк Таймс Интернешънъл” в Лондон. Той се организира за трета поредна година, като всички разходи по престоя и пътуването се поемат солидарно от Фондацията и „Ню Йорк Таймс Интернешънъл”. 

Кандидатите трябва да са не по-възрастни от 27 години, да знаят английски и да имат интерес към разследващата журналистика. За участие в конкурса те трябва да изпратят 3 от най-добрите си публикации, CV и мотивационно писмо по пощата на адрес:  гр. София 1000, район Триадица, ул. „Христо Белчев” №1 или по електронен път на адрес: zoyadim@yahoo.com или vasileva@megacommunication.net.

 

 

Срокът за подаване на документи изтича на 20 март 2015 г. Класираните на първия етап, след селектиране на публикациите и мотивационното писмо, ще бъдат подложени на изпит за владеене на английски език. Представилите се успешно на него ще се се яват на интервю пред комисия, която ще посочи победителят в конкурса.

 


Transparency International School on Integrity е отворено за студенти последен курс, абсолвенти и млади професионалисти с желание да се научат как да противостоят на корупцията и да постигнан по-голяма прозрачност и отчетност в тяхната страна.
Ограничен брой стипендии ще бъдат достъпни
и за студенти от България. Училището предлага на участниците най-новите разработки в областта на борбата с корупцията и предлага реални възможности да реализират своите идеи в практиката. Краен срок за кандидатстване: 01.05.2015г.

 


 

Фондация „Елизабет Костова“ обявява конкурсСОЗОПОЛСКИ СЕМИНАРИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ, 18–22 юни 2015

  

Краен срок: 20 март 2015 г., 22:00 ч. 

Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.

 


 

Грантове за иновативни проекти/дейности в областта на човешките права 
Краен срок: 
31 март 2015 г 

Фондация Tiet има за цел да подкрепя организациите, които създават промяната. Нейните програми за безвъзмездна помощ се стремят да подкрепят силното въздействие, достъпните решения за тежките проблеми - по-специално социалните несправедливости в света.
Финансирането е до 5 000 щ.д. Подкрепят се проекти в областите на:
- Социални / икономически неравенства
- Маргинализирани групи от населението (жени, по-възрастни хора, хора с увреждания, LGBTQI, коренно / местно население, бежанци / вътрешно разселени лица, и т.н.)
Финансирането се предоставя на организации, които са или преките доставчици на услуги или работят в областта на застъпничеството.
Средствата могат да се използват за обща подкрепа на организация или за даден проект.

 


 

Девети конкурс на „1000 стипендии” 


Краен срок: 
20 април 2015 г. 
Проект "1000 стипендии" е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства.
Посредством конкурс "1000 стипендии" Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание да подпомагат ученика в учебния процес.
Конкурсът дава възможност да се кандидатства за два вида стипендии – основна и изключителна. За основна стипендия е необходимо да се попълни формуляр (свали оттук), да се напише есе по тема, зададена във формуляра, и да се приложат копие на успех и автобиография. Кандидатите в областта на изкуствата и информационните технологии трябва да подготвят и портфолио. Тъй като изключителната стипендия е степен над основната, желаещите да кандидатстват и за нея, трябва, освен изредените за основна стипендия изисквания, да приложат и допълнително разработен личен проект.


Девети национален литературен конкурс "Биньо Иванов" за непубликувани стихотворения на автори от цялата страна 


Краен срок: 
24 април 2015 г. 
Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на град Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът трайно свързал съдбата си с град Кюстендил.
В конкурса могат да участват автори от цялата страна.

 


 ДЕСЕТ пълни стипендии за магистърско обучение на кандидати от ЕС в Университета на Нотингам, Великобритания 


Краен срок: 
22 май 2015 г. 
Максималната такса за обучение, която ще бъде покрита по всяка стипендия, е 6 310 паунда.


Започва кандидатстването за студентски евростипендии

Всички български студенти, записали редовно обучение, могат да кандидатстват от 8 декември 2014 г. за стипендии за зимния семестър на 2014/2015 г., съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата се отпускат по проект "Студентски стипендии", който се съфинансира от Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Заявленията ще се подават онлайн през интернет страницата на проекта до 13 януари 2015 г., а класирането ще бъде обявено на 4 февруари 2015 г.

 


КОНКУРС ПО ПРОГРАМА "СПОРТНИ ТАЛАНТИ"

 

ФРГИ и "Еврофутбол" обявяват общонационален конкурс на 23.01.2015 г. Инициативата е насочена към всички индивидуални атлети на възраст до 25 години, които искат да развиват уменията си и да реализират своя талант. В нея могат да участват и параолимпийци, както и атлети с увредено зрение и/или слух, като и тази година е предвидена специална квота за тях. За първа година ще бъдат осигурени две квоти и за спортисти под 16 години.

 


Сатиричен театър Алеко Константинов“
обявява конкурс за сатирична комедия „Алеко Константинов“

За участие в него се допускат непубликувани и непоставяни нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с нормална продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души.

 


  Световната банка набира стажанти

 Световната банка започна набирането на канидати за своите зимна и лятна стажантски програми. Стажовете са платени и са насочени към студенти, които се интересуват от социални и икономически въпроси и които са граждани на страните акционери в Световната банка. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен и да са записани редовно обучение магистратура или докторантура. Крайните срокове за лятната стажантска програма (юни-септември) са от 1 декември до 31 януари всяка година, а за зимната (декември-март) - от 1 септември до 31 октомври всяка година.


 

Отворена е регистрацията за Столична Програма „Култура”- 2015 г.

Срок за подаване на проекти: 6 януари – 6 февруари 2015 г.

Програмата финансира на конкурсен принцип проекти, които се осъществяват в рамките на Столична голяма община, в 5 основни направления и 10 програми. Подкрепят се до 80 % от общите разходи.
Направление 1: Творческа София
- Програма 1: „Сценични изкуства“
- Програма 2: „Музикално-сценични изкуства“
- Програма 3: „Визуални изкуства“
- Програма 4: „Езиково многообразие, литература, издателска дейност и превод“
Направление 2: Културно наследство
- Програма 5: „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“
Направление 3: Културни диалози
- Програма 6: „Външна и вътрешна мобилност“
- Програма 7: „Културни партньорства и копродукции“
Направление 4: Култура на общността
- Програма 8: „Активно участие“
Направление 5: София – творчески град на киното по програмата на ЮНЕСКО
- Програма 9 „Кино”
- Програма 10: “София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО). Отбелязване на стогодишнината на българското кино.”

 


Четиринадесети национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов" 

Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности” - отдел „Култура”, Литературно сдружение „Реката и приятели” обявиха XIV Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов"за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан.
Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 11.02.2015 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение.

 


Фондация Лале обяви конкурс

 

Проект на Годината 2014 за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера, осъществени през изминалата 2014 година. Инициативата се провежда за десета поредна година в отговор на многобройните добри проекти, които се реализират в България. Всеки един от тях е дело на хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.
В конкурса са поканени да участват граждански организации, които през 2014 година са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на групи от хора или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.
Номинираните проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

 Приемат се кандидатури и от журналисти на свободна практика.

 

Крайният срок за кандидатстване изтича на 15 февруари. 

World Press Institute (WPI) предлага тримесечна стипендия за журналисти, които желаят да придобият опит и знания за журналистическите стандарти в САЩ. Програмата им предоставя възможност да работят в местни медии и да покриват различни теми свързани с американското общество и институции.
Стажът започва през август 2015 г. и обхваща няколко американски града, сред които са Минесота, Ню Йорк и Вашингтон. Кандидатите трябва да имат най-малко пет години професионален опит и да владеят добре английски език. Приемат се кандидатури и от журналисти на свободна практика.

 


2015Г. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ВОДАТА ИЗВОР НА ЖИВОТ - РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и творчеството. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството и личната им позиция за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

 


 

''Добротворчество'' - национален конкурс за млади музиканти, художници, писатели и младежи в затруднено финансово положение

Организаторите на конкурса ''Добротворчество'' се обединяват в разбирането, че различните видове изкуства предлагат уникални начини да разширяват и обогатяват въображението ни и разбиранията ни за света. Нещо повече, ние вярваме, че изкуствата могат да ни помогнат да правим добро като стимулират уважението ни към другите, насочват вниманието ни към проблеми и теми, останали извън обсега на публичните дебати, създават и утвърждават чувството ни за общност като ни предлагат форми на разговор и социално взаимодействие, а също чрез получената естетическа наслада облагородяват чувствата ни и ни обогатяват душевно. Душата, научена да познава и цени красивото става сама красива и добра. Изкуството може да създаде нови реалности и да претвори стари, да утвърди образи за добро, достойнство, ценности - образи и представи според които ние мислим и възприемаме света.

 


Национален литературен конкурс “По следите на едно писмо в бутилка”


В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7-10 години, 11-14 години, 15-16 години. 
Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение) специално създадени за конкурса. 

 


 

Фондация Tiet подкрепя организациите, които създават промяната.

 

 

Краен срок: 31 март 2015 г.

Нейните програми за безвъзмездна помощ се стремят да подкрепят силното въздействие, достъпните решения за тежките проблеми - по-специално социалните несправедливости в света.
Финансирането е до 5 000 щ.д. Подкрепят се проекти в областите на:
- Социални / икономически неравенства
- Маргинализирани групи от населението (жени, по-възрастни хора, хора с увреждания, LGBTQI, коренно / местно население, бежанци / вътрешно разселени лица, и т.н.)
Финансирането се предоставя на организации, които са или преките доставчици на услуги или работят в областта на застъпничеството.
Средствата могат да се използват за обща подкрепа на организация или за даден проект.

 


Европейският парламент предлага възможност за обучителна практика на млади хора със завършено средно образование. С предимство са кандидатите, от които задължително се изисква завършен стаж като част от обучението.

Още информация по темата.


                                                              К О Н К У Р С
                                                        за

 

     25 стипендии "Гипсън" по 2,000 лв. годишно
    за студенти с ниски материални възможности,
записани в първи курс на университети в България през учебната 2014-2015 година
Основни изисквания към кандидатите:

Да са студенти в първи курс през учебната 2014-2015 г;

Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;

Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;

Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;

Да имат успех от кандидатстудентски изпити не по-нисък от 4.50.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 8,000 лева


 


Швейцария предоставя стипендии на български граждани, завършили висше образование

Международна Фондация "Св.Св. Кирил и Методий", по поръчение на Посолството на Швейцария в България, обявява конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, за двата семестъра на академичната учебна 2015/2016 година, отпускани от швейцарското федерално правителство.
Възможностите за кандидатите от България са в три категории:

  • Изкуство - в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария
  • Следдипломна специализация /докторантура/ - за кандидати с придобита магистърска степен
  • Научно изследване - за кандидати с придобита магистърска степен.


Европейската комисия обяви покана за представяне на предложения по програма Еразъм+.

 

Поканата обхваща няколко направления като образователна мобилност за гражданите; подкрепа за реформиране на политики; дейности "Жан Моне", насочени към създаване на центрове и мрежи, като и дейности по направление спорт.
По поканата могат да кандидастват всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.
Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Крайните срокове за кандидатстване са между 4 февруари 2015 и 1 октомври 2015 в зависимост от вида на дейността.
 

 


Стипендиите „Готови за успех"

 

Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове.

Стипендии се отпускат на ученици, студенти в първи курс и студенти след първи курс.

За условията, редът и сроковете за кандидатстване се информирайте тук:

Информация за отпускане на стипендии „Готови за успех”

 


 Други:

http://eurostipendii.mon.bg/?m=2

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi

/germanskiyat_bundestag_otpuska_mezhdunarodna_parlamentarna_stipendiya_za_b_lgars

ki_studenti 

http://atanasburov.org/bg/about-us/scholarships/scholarships-burov

 

 

 

 

 

 

Тръст за социална алтернатива

Благодарни сме за подкрепата на:
Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.
© 2014 - 2019 СОРМД, Уеб дизайн Informano
X
Имаш въпрос?
Задай своя въпрос тук
Име*

Имейл*

Телефон
Вашият въпрос*
Моля, попълнете символите СОРМД - Студентско общество за развитие на междуетническия диалог :
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!