СОРМД - Студентско общество за развитие на междуетническия диалог
Начало | За кандидат-студента | Каква професия да избера?

Каква професия да избера?

 

 

    Това е много отговорно решение. За съжаление в много случаи то се оформя на базата на подражание, под родителско влияние, заради модата на принципа: "Да завърша нещо, пък после ще видим”.

Свидетели сме как големи маси кандидатстуденти в едни периоди атакуват икономическите специалности, следващите години – юридическите, после решават да стават журналисти.

В обществото съществуват определени представи за престижни професии. Тази представа се формира от комплекс от фактори: емоционални и практични, постоянен е или се променя  в съответствие с политическите и социални условия, икономиката, влиянието на външния свят, възхода или залеза на технологията. Тези представи понякога изостават спрямо реалността и са в разрез с изискванията на пазара на труда.

   КАК ДА ИЗБЕРА ПРОФЕСИЯ, СЪОТВЕТНО    СПЕЦИАЛНОСТ?

1. Преди всичко трябва да опознаете себе си.

Открийте личните си предпочитания. Какво ви се отдава с лекота и вършите с удоволствие? Може би имате хоби?  В каква област са занятията ви и какъв е вашият стил на учене? Как и каква информация усвоявате най-лесно? Сами ли предпочитате да работите или в екип? Сравнете се със своите съученици обективно, с какво те ви превъзхождат и къде са вашите предимства спрямо тях, с какво сте по-силен?

Запознайте се с професиите и специалностите.

Проучете същността им, техните разновидности и особености, както и към кой професионален бранш принадлежат. Опитайте се да бъдете гъвкави и прозорливи в избора на специалност, която да продължите да изучавате. Това, което се търси днес, може след 15 години да не е актуално.

       КАКВО СЕ УЧИ У НАС И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

Както в България, така и в Европейския съюз най-много студенти изучават социални науки, бизнес и право. В България обаче, почти половината от студентите се обучават в тези специалности, докато в ЕС – 30% от студентите. Най-голяма разлика е свързана със студентите, обучавани в специалности свързани с бранша “Услуги”. Двадесет и пет процента от студентите в ЕС учат в това направление в сравнение с пет процента в България. Това разминаване показва едно ниско равнище на квалификация в областта на услугите, което трябва да се промени в близко бъдеще, ако пазарът на труда и икономиката в България имат намерение да се доближат до икономиките на ЕС. Много по-нисък процент от студентите у нас се обучават  в специалностите, свързани със здравеопазването и социалната защита, отколкото е средното равнище в ЕС, но разликата е голяма. Други разлики, които правят впечатление, са по-ниската промоция на български студенти по специалностите естествени науки, математика и компютърни науки, в сравнение със средното равнище за ЕС – едва 4% от българските студенти при средно 12% от студентите в ЕС.
Вашата задача на този първи етап, като изхождате от вашите наклонности и интереси, е да разберете в кой бранш могат да бъдат осъществени те и в кои университети и колежи (чрез специалностите, застъпени в тях) подготвят в тази област от човешкото познание.

Информирайте се от статии, книги и Интернет за избраната  от вас професия и специалност и говорете с хора, които вече учат или работят в бранша. Разберете какви недостатъци има, какви са невидимите и неприятните аспекти на професията или специалността, които тези хора са разбрали от опита си. Трябва да сте наясно със всички плюсове и минуси на това, което ще учите и  впоследствие ще работите.

Анализирайте и направете съпоставка доколко вашите интереси, желания и способности отговарят на изискванията на професията и специалността, която искате да учите и упражнявате.

Изяснете какви трудови навици се изискват и ги сравнете с вашите силни и слаби страни.

Някои от вас работят умело с предмети, вещи, оборудване и машини. Тези умения лесно могат да се приложат в професии, свързани с поправката на машини, при работа с предмети и оборудване.

Други работят умело с информация, схеми, символи, знаци. Те са добри анализатори, могат да планират, изследват, организират  и систематизират информацията, събират данни, редактират, класифицират. Тези качества са предимство в професии в областта на икономическите анализи, маркетинговите изследвания, обработката на данни, обслужване на информационни системи. Част от вас проявяват заложби в областта на културата и изкуствата: рисуват, пеят, добри музиканти са. Естествено продължение на образованието за тях би било постъпването във висше училище по изкуствата.

Когато избирате професия, специално момичетата трябва да се съобразят с особеностите на професиите по отношение на условия и режим на работа, физически изисквания, вредност и т. н.

    Проучете пазара на труда

Информирайте се за възможностите за реализация по избраната професия, като отчитате факта, че пазарната ситуация може да се промени.

Какво трябва да бъде вашето поведение в такава ситуация? Може да се наложи да жертвате вашите предпочитания, а дори и мечти за това какви искате да станете. Най- добрата стратегия е да се постараете да изберете най-близката до вашите наклонности специалност, която осигурява сигурност в бъдещето по отношение на заетост и доходи.

Проучете възможните пътища за овладяване на съответната професия или специалност, която ще ви подготви за нея.

     Изберете форма и срок на обучение.

Имайте предвид, че напоследък се появи полемика за целесъобразността на съществуването на квалификацията “Специалист”. Изтъкват се аргументите, че не е особено ценена на пазара на труда и поради това голяма част от получилите тази степен продължават обучението си за бакалавър, при което губят време и пари. Смята се, че след въвеждането на  системата за натрупване на кредити (въвеждането й започва у нас от 2006 г.), с която се признават учебните активи от по-ниска степен на обучение, при преминаване в по-висока степен или друго учебно заведение или прехвърляне на обучението в друга област на знанието, такива междинни звена като обучение за “Специалист” биха били донякъде оправдани.

 

                                   Желаем ви успех! 

 

Тръст за социална алтернатива

Благодарни сме за подкрепата на:
Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.
© 2014 - 2024 СОРМД, Уеб дизайн Informano
X
Имаш въпрос?
Задай своя въпрос тук
Име*

Имейл*

Телефон
Вашият въпрос*
Моля, попълнете символите СОРМД - Студентско общество за развитие на междуетническия диалог :
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!